Where to buy in China

Guangzhou Monkey Valley Wine Co., Ltd.

Room 5 first floor
Unite 2 Shiji Village
Panyu District
Shiqiao
511450 Guangzhou City
Guangdong China

Contact Person: Yonkai Rittmann-Li
Tel: +86 020 84788832
Mobile & WeChat: +86(0)1392881337
Mail: info@affentaler.com.cn
Web: www.affentaler.com.cn